Мила Царовска

Основач и Директор

Contact Info:

About Me:

Education & Training

Мила Царовска (6 мај 1984 во Скопје) — поранешна министерка за образование и наука во македонската влада од 2020 и поранешна министерка за труд и социјална политика во македонската влада од 2017.[1]

Царовска е дипломиран социјален работник на институтот за социјална работа на Филозофскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во периодот 2005–2015 година, Царовска била програмски координатор на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување (ХЕРА).

Царовска по дипломирањето работела во повеќе граѓански здруженија и невладини организации од сферата на трудот и социјалната заштита.[2].

mk_MK